SHOPLIST

Tokyo, Ginza

GINZAKanematsu

Flagship Shop​ ​

 • 6-9-9 Ginza, Chuo-ku, Tokyo
 • 03-3573-0077
 • 11:00 --20:00 * For the time being
  Subject to change (for details,Here

GINZAKanematsu

Ginza 4-chome Shop

 • 4-6-10 Ginza, Chuo-ku, Tokyo
 • 03-3563-0077
 • 11:00 --20:00 * For the time being
  Subject to change (for details,Here

Hokkaido

GINZAKanematsu

Daimaru Sapporo store

 • 4-7-7 Kita 5-Jo Nishi, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido Daimaru Sapporo 2F
 • 011-221-0077
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.

Miyagi​ ​

GINZAKanematsu

S-PAL Sendai Shop

 • S-PAL Sendai Main Bldg. 1F 1-1-1 Chuo,​ ​ Aoba-ku, Sendai-shi, Miyag
 • 022-724-0077
 • 10:00 a.m. to 21:00 p.m.
  Subject to change (for details,Here

POOLSIDE

S-PAL Sendai Shop

 • S-PAL Sendai Main Bldg. 3F 1-1-1 Chuo, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi
 • 022-267-0077
 • 10:00 a.m. to 21:00 p.m.
  Subject to change (for details,Here

Tochigi​ ​

GINZAKanematsu

Sano Premium Outlet Shop

 • Sano City, Tochigi Prefecture 2058 Nago-machi Sano Premium Outlet · 1325
 • 0283-21-1885
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.

Saitama

GINZAKanematsu

Maruhiro Kawagoe Shop

 • Maruhiro Department Store Kawagoe Main Bldg. 1F 2-6-1 Shintomi-cho, Kawagoe-shi, Saitama
 • 049-211-0077
 • 10:00 a.m. to 19:00 p.m.​ ​

GINZAKanematsu

LUMINE Omiya Shop

 • LUMINE Omiya LUMINE2 3F 630 Nishikicho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama
 • 048-648-0077
 • 10:00-21:00 (Sun 10:00-20:30)
  Subject to change (for details,Here

POOLSIDE

LUMINE Omiya Shop

 • LUMINE Omiya LUMINE2 3F 630 Nishikicho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama
 • 048-643-0077
 • 10:00-21:00 (Sun 10:00-20:30)
  Subject to change (for details,Here

GINZAKanematsu

SOGO Kawaguchi Shop

 • SOGO Kawaguchi 2F 3-5-1 Sakaecho,​ ​ Kawaguchi-shi, Saitama
 • 048-258-2377
 • 10:00 a.m. to 19:30 p.m.

Chiba

GINZAKanematsu

Funabashi Tobu Shop

 • Tobu Department Store Funabashi 1F No.5 7-1-1 Honcho, Funabashi-shi, Chiba
 • 047-426-6977
 • 10:30-20:00 (Sunday/Holiday/Month 10:30-19:00)

POOLSIDE

Shisui Premium Outlet Store

 • Chiba Prefecture Sakui-gun 2-4-1 Iimo 2-4-1 Shisui Premium Outlet · 1640
 • 043-481-8477
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.

Tokyo

GINZAKanematsu

Daimaru Tokyo Shop

 • Daimaru Tokyo 3F 1-9-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
 • 03-5221-6777
 • 10:00-20:00 (Thursday and Friday 10:00-21:00)
  Subject to change (for details,Here

GINZAKanematsu

KANEMATSU Yurakucho Marui store

 • Yurakucho Marui shop 2-7-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 2F
 • 03-3201-5877
 • 11:00-21:00 (Sun / holiday 10:30-20:30)
  Subject to change (for details,Here

POOLSIDE

MARIER Toyama Shop

 • MARIER Toyama 1F 1-1-61 Sakuramachi, Toyama-shi, Toyama
 • 03-3535-8277
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.
  Subject to change (for details,Here

GINZAKanematsu

LUMINE Kitasenju Shop

 • LUMINE Kitasenju 3F 42-2 Senjuasahicho,​ ​ Adachi-ku, Tokyo
 • 03-3879-0077
 • 10:00 a.m. to 20: 30 p.m.
  Subject to change (for details,Here

GINZAKanematsu

Atre Ebisu Shop

 • Atre Ebisu 4F 1-5-5, Ebisu-Minami,​ ​ Shibuya-ku, Tokyo
 • 03-5475-8377
 • 10:00 a.m. to 21:00 p.m.

GINZAKanematsu

KANEMATSU Tamagawa Takashimaya

 • Tamagawa Takashimaya Shopping Center South Bldg.​ ​ 1F 3-17-1 Tamagawa, Setagaya-ku, Tokyo
 • 03-3708-1077
 • 10:00 a.m. to 21:00 p.m.
  Subject to change (for details,Here

GINZAKanematsu

Shinjuku Marui Honkan Shop

 • Shinjuku Marui Main Bldg. B1F 3-30-13​ ​ Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
 • 03-3352-3977
 • 11:00-21:00 (Sun / Holiday 11:00-20:30)
  Subject to change (for details,Here

POOLSIDE

LUMINE EST Shinjuku Shop

 • LUMINE EST B1F 3-38-1 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
 • 03-3352-0077
 • 11:00-21:30 (Saturday, Sunday and public holidays 10:30-21:30)
  Subject to change (for details,Here

POOLSIDE

Shinjuku Odakyu Shop

 • Odakyu Department Store Shinjuku Main Bldg. 3F 1-1-3 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
 • 03-3342-1111
 • 10:00-20:30 (Sun / Holiday 10:00-20:00)
  Subject to change (for details,Here

POOLSIDE

Ikebukuro Tobu Shop

 • Tobu Department Store Ikebukuro 2F 1-1-25 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
 • 03-5954-5677
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.

GINZAKanematsu

Shinjuku Odakyu Shop

 • Odakyu Department Store Shinjuku Main Bldg.​ ​ ​ ​3F 1-1-3 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
 • 03-5323-6077
 • 10:00-20:30 (Sun / Holiday 10:00-20:00)
  Subject to change (for details,Here

GINZAKanematsu

Keio Shinjuku Shop

 • Keio Department Store Shinjuku 1F 1-1-4​ ​ Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
 • 03-3347-1277
 • 10:00-20:30 (Sun / Holiday 10:00-20:00)

GINZAKanematsu

Ikebukuro Tobu Shop

 • Tobu Department Store Ikebukuro 2F 1-1-25​ ​ Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
 • 03-5952-0077
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.

Kanagawa​ ​

GINZAKanematsu

KANEMATSU Lumine Yokohama store

 • Kanagawa prefecture Yokohama City Nishi-ku 2-16-1 Takashima Lumine Yokohama store · 3
 • 045-453-1877
 • 10:00-21:00 (Saturday, Sunday and public holidays 10:00-20:30)
  Subject to change (for details,Here

GINZAKanematsu

Sogo Yokohama shop

 • SOGO Yokohama B1F 2-18-1 Takashima, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
 • 045-465-2111
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.
  ※ Telephone number is Sogo Yokohama representative phone

POOLSIDE

Sogo Yokohama shop

 • SOGO Yokohama B1F 2-18-1 Takashima, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
 • 045-465-2111
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.
  ※ Telephone number is Sogo Yokohama representative phone

POOLSIDE

LAZONA Kawasaki Plaza Shop

 • Kanagawa prefecture Kawasaki shi Koku-ku Horikawa cho 72-1 Mitsui shopping park Lazona Kawasaki Plaza 2 floor 23402
 • 044-541-7077
 • 10:00 a.m. to 21:00 p.m.
  Subject to change (for details,Here

Toyama​ ​

GINZAKanematsu

MARIER Toyama Shop

 • MARIER Toyama 1F 1-1-61 Sakuramachi,​ ​ Toyama-shi, Toyama
 • 076-445-4577
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.

POOLSIDE

MARIER Toyama Shop

 • MARIER Toyama 1F 1-1-61 Sakuramachi,​ ​ Toyama-shi, Toyama
 • 076-445-4688
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.

Ishikawa​ ​

GINZAKanematsu

Korobo Yamato branch

 • Ishikawa Prefecture Kanazawa City 1 - chome 1 Korin Bou 1 No. 1 Korobo Yamato 3 F
 • 076-220-1277
 • 10:00 a.m. to 19:00 p.m.​ ​

Nagano​ ​

GINZAKanematsu

Nagano Tokyu Shop

 • Nagano Tokyu Department Store 1F 1-1-1​ ​ Minamichitose, Nagano-shi, Nagano
 • 026-224-0077
 • 10:00 a.m. to 19:00 p.m.​ ​

GINZAKanematsu

Karuizawa · Prince Shopping Plaza Shop

 • Nagano Prefecture Kitasaku-gun Karuizawa Town Karuizawa Karuizawa · Prince Shopping Plaza Tree Mall
 • 0267-42-2077
 • 10:00 a.m. to 19:00 p.m.​ ​
  * July 10:00-20:00
  * August 10:00-21:00
  * September 10:00-20:00

Shizuoka​ ​

GINZAKanematsu

Shizuoka PARCHE Shop

 • PARCHE 1F 49 Kuroganecho, Aoi-ku,​ ​ Shizuoka-shi, Shizuoka
 • 054-253-4077
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.

GINZAKanematsu

Hamamatsu MAY ONE Shop

 • Hamamatsu MAY ONE 1F 6-1​ ​ Sunayamacho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuok
 • 053-457-4077
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.

GINZAKanematsu

Gotemba Premium Outlet Shop

 • Shizuoka prefecture Gotemba city Fukasawa 1312 Gotemba premium outlet · 925
 • 0550-84-7507
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.

Aichi

GINZAKanematsu

Nagoya Meitetsu Shop

 • Meitetsu Department Store Main Bldg. 3F 1-2-1 Meieki,​ ​ Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi
 • 052-563-0077
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.

POOLSIDE

Nagoya Meitetsu Shop

 • Meitetsu Department Store Main Bldg. 3F 1-2-1 Meieki,​ ​ Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi
 • 052-585-7577
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.

POOLSIDE

JR Nagoya Takashimaya Shop​ ​

 • JR Nagoya Takashimaya 4F 1-1-4 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aich
 • 052-566-3677
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.

GINZAKanematsu

Matsuzakaya Nagoya Shop

 • Matsuzakaya Nagoya Store South Bldg.​ ​ B2F 3-16-1 Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi
 • 052-242-8077
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.

Kyoto

GINZAKanematsu

Daimaru Kyoto Shop

 • Daimaru Kyoto 1F 79 Tachiurinishimachi, Takakura-Nishiiri, Shijo St.​ ​ himogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
 • 075-212-6377
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.

Osaka​ ​

POOLSIDE

Daimaru Umeda Shop

 • Daimaru Umeda 4F 3-1-1 Umeda, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka Phone
 • 06-6343-1231
 • 10:00-20:30 (Fri / Sat 10:00-21:00)
  Subject to change (for details,Here

GINZAKanematsu

Daimaru Umeda Shop

 • Daimaru Umeda 4F 3-1-1 Umeda, Kita-ku,​ ​ Osaka-shi, Osaka
 • 06-6341-1077
 • 10:00-20:30 (Fri / Sat 10:00-21:00)
  Subject to change (for details,Here

GINZAKanematsu

KANEMATSU Rukua ele Store

 • Osaka prefecture Osaka city Kita-ku Umeda 3 - chome 1 - address 3 number Leukua Ele 3F
 • 06-6455-7788
 • 10:30-20:30

GINZAKanematsu

Abeno Harukas Kintetsu Honten​ ​

 • Abeno Harukas Kintetsu Department Store Wing Bldg. 2F​ ​ 1-1-43 Abenosuji, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka
 • 06-6627-4777
 • 10:00 a.m. to 20: 30 p.m.

Hyōgo​ ​

GINZAKanematsu

Hankyu Nishinomiya Gardens Shop

 • Hankyu Nishinomiya Gardens 2F 14-2-249​ ​ Takamatsucho, Nishinomiya-shi, Hyogo
 • 0798-61-0077
 • 10:00 a.m. to 21:00 p.m.

GINZAKanematsu

Kobe Hankyu store

 • Kobe Hankyu Main Building 2F, 8-8 Ono-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo
 • 078-251-3977
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.

Hiroshima

GINZAKanematsu

Fukuya Hatchobori Honten Shop

 • Fukuya Hatchobori Main Store 2F 6-26​ ​ Ebisucho, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
 • 082-240-0077
 • 10:00-19:30 (Fri / Sat 10:00-20:00)
  Subject to change (for details,Here

Fukuoka​ ​

GINZAKanematsu

Daimaru Fukuoka Tenjin Shop

 • Fukuya Hatchobori Main Store 2F 6-26​ ​ Ebisucho, Naka-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
 • 092-735-2477
 • 10:00 a.m. to 20:00 p.m.